2019 en dades

underline-wave.png

Recomanacions

underline-wave.png

Àrees Marines Protegides (AMPs)

 1. Ampliar la superfície No Take Zone (zona de prohibició total de captures), que ara només cobreix 6.55 km² a Eivissa i Formentera. (Govern Balear).
 2. Reforçar la vigilància ampliant les places d’Agents de Medi Ambient i Guardapesques i implementant nous sistemes de vigilància (cambres, drons) en les AMPs perquè la implementació de la normativa sigui efectiva. (Govern Balear, Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera).
 3. Avançar cap a la cogestió de les AMPs com a model de governança, facilitant la implicació de pescadors i usuaris (i.e. bussejadors, banyistes, navegants, etc.) en la gestió i protecció de les AMPs. (Govern Balear).
 4. Dissenyar Vies Braves (itineraris marins) en totes les AMPs i un programa sòlid de ciència ciutadana per a fomentar la implicació ciutadana amb les AMPs i fer seguiment dels indicadors ambientals establerts. (Societat Civil, Govern Balear, Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera.

Reducció de plàstics

 1. Garantir que tots els festivals i esdeveniments organitzats per promotors públics o privats estiguin lliures de plàstic d’un sol ús, tant de plàstics elaborats a partir d’hidrocarburs, com de plàstics anomenats “bio”. En el cas de la introducció de gots reutilitzables és important incloure sistemes de gestió per a la seva adequada recuperació (Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera, Ajuntaments, empreses).
 2. Instal·lació de fonts d’aigua en llocs públics (i.e. escoles) i privats (empreses per als seus empleats i/o clients), per a reduir el consum d’aigua en ampolles de plàstic (Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera, Ajuntaments, empreses).
 3. Impulsar la reducció gradual de materials de plàstic d’un sol ús, inclosos els plàstics anomenats “bio”. (Administracions locals, empreses, societat civil).

Qualitat de l’aigua

 1. Finalitzar de manera urgent la nova depuradora d’Eivissa i la seva connexió amb el seu nucli urbà per a acabar amb l’actual abocament del 40% d’aigües residuals sense depurar a l’illa d’Eivissa. (Ministeri de Transició Ecològica i Govern dels Illes Balears).
 2. Redactar i executar el Pla Director de sanejament de Balears com a mesura bàsica obligatòria inclosa en el Pla Hidrològic de Balears per a definir les prioritats d’actuació i inversions per a modernitzar les infraestructures de sanejament i les depuradores d’Eivissa i Formentera (Govern dels Illes Balears – Conselleria de Medi Ambient).
 3. Millorar la gestió, inspecció i el règim sancionador de l’abocament de sentines i aigües grises i negres de les embarcacions nàutic-recreatives (Ports de l’Estat – Ports dels Illes Balears-Capitania Marítima).

+ 1 recomanació comuna a tots els blocs:

 1. Impulsar de forma continuada accions d’educació i comunicació relacionades amb la conservació del medi marí (societat civil, AAPP, empreses, mitjans de comunicació)