Resum 2022

Compromesos amb el Mediterrani: una mar de propostes

Aquest 2022 hem celebrat la quarta edició del Fòrum Marí intentant aportar una visió holística de la mar Balear. Una anàlisi global al qual ens hem acostat des de diferents perspectives com són el canvi climàtic i els seus efectes nocius, la necessitat de protegir la nostra mar en un 30% en 2030, l’economia blava, la pesca il·legal, l’empara legal de la nostra mar, entre altres. Tractats des de la perspectiva i visió de prop de 50 professionals que van participar en aquesta edició.

A més, al costat de la Fundació Marilles, membre de l’Equip Promotor del Fòrum, hem creat un espai col·laboratiu en el qual els assistents van proposar i van votar diferents temes que seran enviats, al costat de propostes d’altres associacions i fundacions baleàriques, perquè els partits polítics puguin incloure-les en els programes electorals dels comicis autonòmics i locals de maig de 2023.

Els temes que més preocupen són els següents: la regulació de fondejos mitjançant boies ecològiques ja que és un dels principals problemes que enfronta la posidònia oceànica, la millora del tractament d’aigües residuals i el control d’abocaments i aigües deficientment depurades a la mar, la creació d’una xarxa de reserves marines integrals en el 30% del territori, harmonitzar bones pràctiques en la costa, la reducció de residus, molt especialment els plàstics i les accions d’educació i sensibilització, entre altres.

Aquest debat, va portar a plantejar la necessitat de decreixement a les nostres illes. Una proposta que per a la majoria dels membres de l’Equip Promotor és una necessitat però que ha de ser debatuda amb evidències i amb el consens de la societat.

Perquè com va declarar l’expert en política oceànica, Maximiliano Bello, que va inaugurar aquesta quarta edició: “si no protegim les mars i oceans no hi haurà futur”.

Ponents destacats 2022

Videos 2022

Skip to content