El nostre objectiu és aconseguir que la Mar Balear estigui neta d’abocaments i residus de tota mena, que els vaixells fondegin de manera respectuosa amb l’entorn i la biodiversitat marina sigui abundant. Contribuïm a això generant un espai per a la reflexió i el debat.

Vídeos destacats