PONENTS

Actualment exerceix com a Professor en Criminologia i Dret Penal en el Centre de Recerca en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència de la Universitat Jaume I a Espanya
Té una àmplia experiència professional, havent treballat com a professor, investigador i inspector ambiental en diverses institucions i departaments, incloent-hi la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I, la Universitat de les illes Balears i els Ajuntaments a les illes Balears. Els seus rols li han permès contribuir significativament als camps de la criminologia, el dret ambiental i la conservació de la biodiversitat. Els seus interessos de recerca se centren principalment en la intersecció de problemes ecològics i criminologia per a abordar i analitzar situacions complexes.
Morelle-Hungria és membre actiu de diverses organitzacions professionals, incloent-hi la Comissió Mundial de Dret Ambiental, de la qual és representant en el Comitè Espanyol de la IUCN, l’Associació Internacional de Dret Penal i la Societat Europea de Criminologia.

FM23_EstebanMorelle
Skip to content