PONENTS

És president del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de Balears, també és subdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB.

Des de 2011 és professor associat de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Després de realitzar el seu Màster en Dret en la Universitat de Salamanca, passant també un any en la Facultat de Dret de la Universitat de Bolonya (Itàlia), Pau va realitzar un Màster en Relacions Internacionals i Desenvolupament en Science-Po París (França). Abans de reincorporar-se al món acadèmic en 2010, ha tingut un recorregut professional ocupant-se principalment de projectes de Drets Humans, Dret Internacional Humanitari, Refugiats i Desenvolupament en diversos països d’Europa, Àfrica Occidental i Orient Mitjà. Així, ha treballat per a ACNUR al Caire (Egipte), per al Tribunal Penal Internacional per a la ex Iugoslàvia (ICTY) a la Haia (Països Baixos), i amb diverses ONG a Costa d’Ivori i Níger.