PONENTS

Purificación Canals es llicenciada i Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona. Ha estat implicada en organitzacions de defensa i protecció de la natura a nivell nacional i internacional: Presidenta de DEPANA a Catalunya, Vicepresidenta de la UICN.
Actualment presideix MedPAN (Xarxa de gestors d’àrees marines protegides de la Mediterrània), és membre del CADS, i treballa com consultora internacional en conservació marina i costera i com professora associada a la Universitat Rovira i Virgili.

Purificación Canals