PONENTS

És enginyera tècnica agrícola, va estudiar especialitat en indústries agràries i alimentàries amb certificació d’especialització en aspectes sanitaris i mediambientals. El seu projecte final de carrera es va centrar en el fitoplàncton tòxic: un problema ambiental amb repercussions alimentàries, dirigit per Jordi Camp, biòleg marí del CSIC de Barcelona.

Va estudiar Enginyera agrònoma i el seu projecte final de carrera ho va centrar en la implementació de la tècnica AGNES en l’estudi de la complexació de l’ió Zn (II) amb àcid húmic. Té el certificat per la universitat de Lleida del curs de “el relleu de la Vall d’Aran: geologia, geomorfologia i processos actuals”. Actualment es dedica a docència

Skip to content