Matí

09:30

Obertura de portes

10:00 – 11:15

Bones pràctiques en conservació de la biodiversitat, abocament i plàstics

Marcos Marí, vicepresident del grup Alonso Marí i representant del grupo de treball de marines y clubs nàutics

Sandra Benbeniste, directora de sostenibilitat EMEA, grup Iberostar

Antonio Calvo Roy, director de sostenibilitat REE

           Jorge Martín, cap de qualitat, medi ambient, innovació i RSC d’Autoritat Portuària de Balears

Moderadora: Sandra Benbeniste

11:15 – 12:00 Cafè

12:00 – 13:30

El paper dels fons europeus en la conservació de la mar Balear

Juan Calvo, Secretari General de la Agéncia Balear de l’Aigua (Govern de les Illes Balears)

Vicent Roig, conseller de Gestió Ambiental, Consell d´Eivissa

Antonio Sanz, conseller de Medi Ambient, Consell de Formentera

Alberto Demetrio, Consultor independent especialitzat en fons europeus

Moderador: Jaume Perelló, director de Transmèdia de IB3

13:30 Clausura