Resum 2019

Un esdeveniment anual de referència en matèria de conservació marina

El Fòrum Marí va néixer amb l’objectiu de crear un espai en el qual poder compartir el que ocorre a les nostres illes sobre temes marins, amb aportacions d’experts i oferir noves visions, experiències i oportunitats.

Volíem a més, que tots els sectors -públic, privats, societat civil- es poguessin sentir representats i entenguessin aquest projecte com a seu. En 2019, aconseguirem comptar amb el suport de la societat de les illes; el suport de totes les administracions (regionals, insulars i locals); vam tenir el compromís del sector empresarial; i, la col·laboració del tercer sector d’Eivissa i Formentera.

De les ponències, taules rodones, i el taller tècnic, van sorgir les primeres 10+1 recomanacions consensuades amb entitats de tota la societat, i que s’articulen entorn dels tres objectius específics del fòrum: les àrees marines protegides, la reducció de plàstics d’un sol ús i els abocaments incontrolats.

Un dels eixos fonamentals del Fòrum Marí ha estat l’eliminació del plàstic d’un sol ús. És per això que l’Equip Promotor decidís destinar els diners no gastats en 2019 a col·laborar amb el projecte “Plastic Free Ibiza i Formentera“.

Recomanacions 2019

Ampliar la superfície No Take Zone (zona de prohibició total de captures), que ara només cobreix 6.55 km² a Eivissa i Formentera. (Govern Balear).

Reforçar la vigilància ampliant les places d’Agents de Medi Ambient i Guardapesques i implementant nous sistemes de vigilància (càmeres, drons) en les AMPs perquè la implementació de la normativa sigui efectiva. (Govern Balear, Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera).

Avançar cap a la cogestió de les AMPs com a model de governança, facilitant la implicació de pescadors i usuaris (bussejadors, banyistes, navegants, etc.) en la gestió i protecció de les AMPs. (Govern Balear).

Dissenyar Vies Braves (itineraris marins) en totes les AMPs i un programa sòlid de ciència ciutadana per a fomentar la implicació ciutadana amb les AMPs i fer seguiment dels indicadors ambientals establerts. (Societat Civil, Govern Balear, Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera.

Garantir que tots els festivals i esdeveniments organitzats per promotors públics o privats estiguin lliures de plàstic d’un sol ús, tant de plàstics elaborats a partir d’hidrocarburs, com de plàstics anomenats “bio”. En el cas de la introducció de gots reutilitzables és important incloure sistemes de gestió per a la seva adequada recuperació (Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera, Ajuntaments, empreses).

Instal·lació de fonts d’aigua en llocs públics (escoles) i privats (empreses per als seus empleats i/o clients), per a reduir el consum d’aigua en ampolles de plàstic (Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera, Ajuntaments, empreses).

Impulsar la reducció gradual de materials de plàstic d’un sol ús, inclosos els plàstics anomenats “bio”. (Administracions locals, empreses, societat civil).

Finalitzar de manera urgent la nova depuradora d’Eivissa i la seva connexió amb el seu nucli urbà per a acabar amb l’actual abocament del 40% d’aigües residuals sense depurar a l’illa d’Eivissa. (Ministeri de Transició Ecològica i Govern dels Illes Balears).

Redactar i executar el Pla Director de sanejament de Balears com a mesura bàsica obligatòria inclosa en el Pla Hidrològic de Balears per a definir les prioritats d’actuació i inversions per a modernitzar les infraestructures de sanejament i les depuradores d’Eivissa i Formentera (Govern dels Illes Balears – Conselleria de Medi Ambient).

Millorar la gestió, inspecció i el règim sancionador de l’abocament de sentines i aigües grises i negres de les embarcacions nàutic-recreatives (Ports de l’Estat – Ports dels Illes Balears-Capitania Marítima).

Impulsar de forma continuada accions d’educació i comunicació relacionades amb la conservació del medi marí (societat civil, AAPP, empreses, mitjans de comunicació)

Ponents destacats 2019

Video highlights 2019