PONENTES

És directora de l’Institut Basc de Criminologia/Kriminologiaren Euskal Institutua (Universitat del País Basc). Doctora en Dret, Diplomada en Criminologia i Màster en Sociologia Jurídica. Professora de les assignatures en anglès de Política Criminal i de Victimologia en la Facultat de Dret (UPV/EHU), co-dirigeix el Postgrau “Treballar amb víctimes” (UPV/EHU) i és coeditora de la Revista de Victimologia/Journal of Victimology.

Investigadora principal en diversos projectes (entre ells, un del Ministeri de la Ciència sobre justícia restaurativa en danys contra els ecosistemes i els animals), és autora de monografies, capítols i articles en revistes especialitzades.

FM23_Gema-Varona-2016
Ir al contenido