PONENTS

Economista. Consultor freelance i col·laborador regular de Daleph Iniciatives i Organització per a la programació, gestió, seguiment i avaluació de Fons Estructurals i instruments de la Unió Europea, així com per a programes d’innovació, desenvolupament sostenible i cooperació internacional.

La seva trajectòria abasta tot l’arc de tasques i responsabilitats en el cicle de vida complet d’un projecte finançat a través de Fons Europeus. En els últims 6 anys la seva trajectòria professional s’ha centrat en l’assessorament a administracions locals, governs regionals, empreses i diferents entitats (amb i sense ànim de lucre), també en l’àmbit de la innovació, recerca, i, especialment, la correcta gestió de Fons Europeus. Com a exemples significatius estan l’Ajuntament de Barcelona (tant en els seus serveis centrals com àrees municipals o mitjans propis com Barcelona Activa SA, Institut Municipal d’Informàtica, etc.), per a la gestió dels Fons Europeus al seu càrrec (especialment els vinculats a l’Objectiu Temàtic 1 del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya).

Alberto Demetrio
Skip to content