PONENTS

És director executiu de Ecoacsa. Participa en panells, grups de treball i projectes internacionals, entre els quals s’inclou el seu rol com a expert en el Projecte del Comptabilitat i Valoració del Capital Natural i els Serveis Ecosistèmics (del Sistema de Comptabilitat Econòmica i Ambiental de les Nacions Unides (SEEA); en l’Informal Working Group (IWG) del Task Force on Nature-related Financial Disclosure i en el programa de Participació Corporativa de Science Based Targets Network (SBTN), entre altres.

David promociona projectes innovadors amb el propòsit de desenvolupar els mercats mediambientals, la integració del capital natural en les organitzacions i el foment de la valoració dels serveis ecosistèmics. També lidera el Natural Capital Factory –plataforma regional Espanyola de la Capitals Coalition–, i el Natural Capital Summit, conferència internacional sobre capital natural. Addicionalment, dirigeix l’Oficina Regional europea de l’Institut LIFE del Brasil, és avaluador del programa H2020 per a serveis ecosistèmics forestals i projectes forestals de valor afegit, ha participat en el Desenvolupament de l’Estratègia Espanyola d’infraestructura verda com a membre del grup d’assessors i ha participat com a expert donant suport al TEG encarregat de desenvolupar la taxonomia de les activitats sostenibles en el marc del Pla d’Acció per a les Finances Sostenibles de la Comissió Europea.

David Alvarez
Skip to content