PONENTS

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en l’àmbit de la gestió de projectes europeus de medi ambient per al Consell Insular de Menorca (2000-2014). Des de 2015 és Directora Insular de Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, assumint entre les seves atribucions la direcció de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

El seu treball en aquest període s’ha centrat en afermar les polítiques de sostenibilitat impulsades pel Consell Insular; l’aprovació per part de la UNESCO de l’ampliació de la Reserva de Biosfera, que des del juny passat s’ha convertit en la Reserva de Biosfera marina de major extensió del Mediterrani; i l’elaboració de l’Estratègia Menorca 2030, full de ruta per a la descarbonització del sistema energètic de l’illa. Autora de nombroses publicacions i ponències, ha format part de consells científics i comitès organitzadors de diversos congressos internacionals amb seu a Menorca. És membre numerari del Institut Menorquí d’Estudis i del Consell de Gestors de Reserves de Biosfera del Programa MaB España.

Irene Estaún
Skip to content