PONENTS

És part de la Secretaria Tècnica d’Aliança Mar Blava. Col·labora en tasques d’incidència política i assessoria tècnica per a aconseguir blindar el Mediterrani de l’amenaça de la cerca i explotació d’hidrocarburs i per a reduir les emissions de contaminants del sector navilier. Llicenciada en Ciències dels Materials per la Universitat de Pàdua, és consultora en matèria de democràcia energètica amb 15 anys d’experiència i Patrona de la Fundació Renovables.

Sara-Pizzinato