PONENTS

Ecóloga marina. Professora de recerca del Centre Oceanográfic dels Balears, Institut Espanyol d’Oceanografia. Treballa per la protecció de la vida marina a través de la recerca i el coneixement. Les seves principals línies de recerca són: en ecologia costanera, espècies invasores, àrees marines protegides, efectes de contaminants en la biota marina, biodiversitat marina, vulnerabilitat de les espècies que sofreixen impactes antròpics en la zona costanera i les interaccions de les deixalles marines, principalment microplàstics, entre altres.

Salud Deudero
Skip to content