Per primera vegada en el fòrum vam tenir una taula de debat que analitza la relació entre ciència, dret i criminologia, a fi de donar una visió holística i interdisciplinària a les pressions antropogèniques sobre el medi marí.

En el panell titulat “Simbiosi entre ciència, dret i criminologia per a la protecció d’ecosistemes marins” van intervenir Ascensión García Ruiz, professora de Dret Penal i Criminologia, Universitat Complutense de Madrid; Pablo Serra-Palao, investigador FPU, Centre d’Estudis de Bioderecho, Ètica i Salut, Universitat de Múrcia; Esteban Morelle-Hongria, Centre d’Estudi de Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència, Universitat Jaume I; moderats per Cristina Amanda Tur, periodista, escriptora i criminòloga.

Els experts van assenyalar “La necessitat de cooperar entre les diferents administracions a fi de prioritzar la protecció del nostre medi marí, que ha de comptar amb espais d’interconnexió entre l’acadèmia i la societat, el Fòrum Marí ens permet exposar i transferir el coneixement que des de les nostres recerques obtenim i així poder transmetre’l a la societat civil en general per a potenciar la governança del medi marí com a instrument essencial”.

Skip to content