Resum 2020

La corresponsabilitat de tots els sectors, fil conductor de la segona edició

2020 ha estat una edició especial. La crisi sanitària del coronavirus ens va obligar a fer una revisió important a la manera de realitzar el Fòrum. Ho convertirem gairebé en un programa de televisió en el qual al llarg de dues jornades es van emetre més de nou hores en directe, amb connexions des de diferents punts del planeta i tenint en les xarxes socials unes grans aliades per a la difusió.

Ha estat l’edició de la “corresponsabilitat”, volíem aconseguir el compromís de tots els sectors econòmics i socials de les illes. Vàrem interpel·lar als nostres més de trenta panelistes sobre com assumim cadascun de nosaltres, la nostra part de responsabilitat en la disminució dels problemes i en la construcció d’alternatives.

A més, vàrem engegar la primera edició del Fòrum Futur, un espai obert, creat per a escoltar la veu de les noves generacions. Creiem fermament que són el nostre futur i la seva opinió és fonamental per a preservar el món que heretaran.

Vàrem Elaborar 10 recomanacions derivades dels panells i tallers realitzats durant els dies 5 i 6 de novembre de 2020, dirigides als sectors públic, privat i a la societat civil.

Recomanacions 2020

Finalitzar de manera urgent la nova depuradora d’Eivissa i la seva connexió amb el seu nucli urbà per a acabar amb l’actual abocament del 40% d’aigües residuals sense depurar a l’illa d’Eivissa.

Millorar la gestió de l’abocament de sentines i aigües grises i negres de les embarcacions nàutic-recreatives.

Redactar i executar plans municipals de clavegueram per a la separació de les xarxes pluvials i fecals, per a millorar així la qualitat de l’aigua que arriba a les depuradores i el seu funcionament, i permetre la seva reutilització.

 

Elaborar un programa de restauració del litoral de Pitiüses, definint objectius específics per a cada zona i les activitats que cal dur a terme per a aconseguir-los.Donar a conèixer la riquesa i diversitat dels hàbitats.

Donar a conèixer i divulgar la riquesa i diversitat dels hàbitats i espècies litorals de Pitiüses, sobretot d’aquells en situació més crítica; i de les pressions a què estan sotmesos.

Promoure l’elaboració d’un estudi sobre el valor econòmic de la creació/ampliació de reserves marines “no take” a les Pitiüses.

 

Assumir la corresponsabilitat del sector privat en la cura de la mar, com a atractiu turístic únic.

 

Promoure programes i accions concretes, que siguin replicables per les empreses interessades, com a diversos programes ja posats en marxa pel sector privat o com la certificació Plastic Free Eivissa i Formentera.

Crear espais, presencials o virtuals, per a l’intercanvi de bones pràctiques i l’aprenentatge, a escala pitiusa, balear, nacional i internacional.

Identificar oportunitats i projectes susceptibles de ser finançats amb fons europeus en el nou context post COVID.

Marines

D’una de les recomanacions sorgides d’aquesta edició del Fòrum, en la qual es parlava sobre la necessitat de treballar amb les marines i ports esportives per a conscienciar als usuaris de les seves instal·lacions que el buidatge de sentines, aigües grises i altres residus es realitzés de manera correcta, es va organitzar un equip de treball entre el Fòrum i les concessionàries.

Botafoch Eivissa, Club Nàutic de Sant Antoni, Marina Eivissa i Marina Santa Eulària es van unir per a realitzar una campanya de conscienciació que compta amb quatre vídeos diferents i en el qual s’explica les bones pràctiques necessàries per a realitzar una navegació sostenible. El Fòrum Marí s’ha encarregat de coordinar aquest projecte.

Finançament projecte

El pressupost no gastat en aquesta edició, es va decidir per part de l’Equip Promotor destinar-lo a un projecte per a estudiar els beneficis de l’economia blava a Eivissa i Formentera. En aquest projecte col·laboren a més Fundació Marilles, National Geographic i l’Associació Vellmarí.

Ponents destacats 2020

Videos 2020

Skip to content