PONENTS

És director tècnic de la Fundació Impulsa Balears i és catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Impulsor del grup de recerca en Anàlisi Econòmica dels Impactes del Turisme (AEIT), les seves principals línies de recerca se situen en l’àmbit de l’Economia ambiental, concretament en el camp de la valoració econòmica, i l’Economia regional, amb especial esment al sistema turístic.
Bona part de la seva trajectòria acadèmica ha estat vinculada a la direcció del Centre de Recerca Econòmica (CRE), on va dirigir diverses publicacions (Informe econòmic i social dels Illes Balears i Conjuntura, entre altres), i al desenvolupament de contractes i projectes de recerca finançats amb fons europeus, estatals o autonòmics.
Des de la seva faceta docent ha impulsat diversos programes de formació superior com el Màster en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient, adscrit a la Càtedra UNESCO/Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient que també va dirigir, el Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient i el Màster en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació.

Antoni Riera
Skip to content