PONENTS

Coordinadora local d’Angel Shark Project: Illes Canàries. Biòloga, investigadora independent amb àmplia experiència en recerca i educació ambiental. Es va unir al projecte en 2018, coordina el treball de camp d’ASP:CI, la participació de les parts interessades, la gestió de dades, participació de voluntaris i les aportacions al disseny del projecte.

Maria Belén Caro Foro Marino
Skip to content