PONENTS

Vicepresident de Insotel Group, conseller de Trasmapi i de Marina Eivissa. Fundador i membre de l’equip promotor del Fòrum Marí. Per a Marcos Marí, la protecció del medi ambient no és una opció, sinó una obligació de tota la selecció. En Trasmapi van crear una projecte de responsabilitat corporativa “Be Blue” que desenvolupen accions concretes encaminades a defensar el medi ambient i a la protecció del patrimoni. Està convençut que Eivissa i Formentera necessiten de més pro activitat i més creativitat per a construir un futur més sostenible.

Marcos Marí