PONENTS

Vicepresidenta i responsable de Sostenibilitat del Grup Iberostar. Impulsora de “Wave of change”, un moviment pioner que inclou tres línies d’acció: reducció del plàstic; foment de la pesca sostenible evitant la sobrepesca i contribuint a la preservació dels recursos marins, mantenint les espècies en un estat saludable: i, la millora de la salut costanera a través de 3 elements: esculls, manglars i prades d’algues marines i 3 àrees d’acció: descobrir, protegir i restaurar.

Gloria-Fluxa